GIM-methode

Wat is de GIM-methode?

In geluid:
Een interview dat Stef Visjager in oktober 2012 met mij over GIM heeft gemaakt in het kader van de Hart en Ziel week op Radio 4.

In woord:
De “Bonny Method of Guided Imagery and Music” (BM-GIM of GIM) is van oorsprong een psychotherapeutische methode waarbij beleving van muziek centraal staat. De gebruikte muziek is speciaal hiervoor uitgezochte (meestal) klassieke muziek. Het is niet noodzakelijk om kennis te hebben van klassieke muziek om profijt te kunnen hebben van GIM-sessies.
De GIM-methode is ontwikkeld door violist en muziektherapeute Helen Bonny Ph.D in de jaren 70 van de vorige eeuw aan het Maryland Psychiatric Research Center in de VS. Sindsdien is de methode verder ontwikkeld en is een krachtig gereedschap geworden voor zowel persoonlijke ontwikkeling als voor werk met diverse cliëntgroepen. GIM-sessies worden meestal als individuele sessies gegeven, maar kunnen ook in groepsverband worden toegepast.
In GIM-sessies wordt onder begeleiding van een hiervoor opgeleide begeleider gewerkt met de innerlijke beelden, lichamelijke ervaringen, gevoelens, gedachten en herinneringen die door het luisteren naar de muziek worden opgeroepen. “Imagery” is het Engelse woord voor deze innerlijke ervaringen.

Wat kan de GIM methode voor u betekenen:
Het werk in GIM-sessies speelt zich op meerdere bewustzijnsniveaus af, en kan bij voorbeeld leiden tot verandering van o.a. vastgeroeste reactiepatronen, groter zelfinzicht, en existentiële ervaringen.
Een GIM-begeleider interpreteert niet de belevenissen van de cliënten, maar probeert ruimte te creëren om de cliënt zelf zijn/haar inzicht te laten vinden.

Beschrijving van een GIM-sessie
Een individuele sessie duurt 1½ tot 2 uur en bestaat uit 4 delen:
1) Een gesprek waarbij cliënt en begeleider onderzoeken/bespreken waarop te focussen tijdens de sessie. De inhoud van het gesprek is raadgevend voor de muziekkeuze door de begeleider.
2) Voorbereiding voor het luisteren naar de muziek, bestaande uit een begeleide (liggende) ontspanningsoefening en/of het focussen op een thema, een gevoel of een innerlijk beeld waarmee de muziekreis wordt ingegaan.
3) Tijdens de muziekreis, die over het algemeen plaatsvindt met gesloten ogen, vertelt de cliënt de begeleider over zijn/haar belevenissen. De taak van de begeleider is om inlevend te zijn ten opzichte van deze belevenissen – en de muziek – en de luisteraar helpen de belevenissen te laten ontstaan door een niet sturende dialoog. De muziek duurt 20-45 minuten.
4) De luisterbelevenissen worden op verschillende wijze verwerkt om verbintenis te maken naar de focus van de sessie en hoe de belevenissen doorwerken op het uiterlijke leven van de luisteraar. Dit kan bijvoorbeeld een beeldend vorm hebben (tekenen of schilderen) en/of in vorm van gesprek/reflectie.

Nanny Roed Lauridsen volgt momenteel de opleiding tot GIM-begeleider bij het “Dansk Institut for GIM Uddannelse” (Deens Instituut voor GIM Opleiding) in Kopenhagen.

Download deze tekst

Voor meer informatie:
Association for Music & Imagery