Wat

Onder het motto:”Hoe klinkt…?” worden oude patronen doorbroken en krijgen nieuwe (gemeenschappelijke) waarden de kans te ontstaan.

Muziek als middel.
De muzikale werkvormen van Klankmaat zijn meer dan een doel op zich, meer dan een leuke middag met elkaar hebben. Het maken van muziek en het gebruik maken van muzikale elementen zijn middelen om buitenmuzikale doelen te bereiken. Op allerlei manieren kunnen de deelnemers aan de slag: muziekinstrumenten, de eigen stem, fietspompen, sleutelbossen, whirlies papier….., alles kan ingezet worden, en iedereen kan meedoen.

Nieuw instrument: de [Wi:]Soundscape

Voorbeelden van werk van Klankmaat
Klankmaat bij cultuurveranderingstraject: Bestand downloaden

Luisterworkshop van Klankmaat: Bestand downloaden

Educatief project van Klankmaat: “Ik hoor, ik hoor, wat jij niet hoort”- een luister- en componeertraject voor basischoolleerlingen.

Bonny Method of Guided Imagery and Music