Wat is GIM?

De Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) is een receptieve muziektherapie-methode. ‘Receptief’ betekent dat je naar muziek luistert – ontvangt – en niet zelf actief speelt.  De methode verkent het bewustzijn op verschillende niveaus. Doel is om persoonlijke groei, transformatie en welzijn te bevorderen. GIM is de overkoepelende term voor zowel deze vorm als voor de vele varianten van individuele therapie en de groepsvormen.

Alleen de volledige, individuele sessies zoals Helen Bonny die ontwikkelde dragen de naam Bonny Method. In de GIM-methode is de muziek co-therapeut: de muziek roept herinneringen, associaties, emoties en kinetische ervaringen op en helpt tegelijk deze te hanteren. De therapeut faciliteert de verandering of de groei. Hierbij staat de ervaring van de cliënt steeds centraal. De therapeut weerhoudt zich ervan om wat er tijdens de sessies gebeurt te interpreteren. Geholpen door de therapeut komt de cliënt tot nieuwe inzichten door reflecterende en spiegelende interventies. Dit gebeurt zowel tijdens de muziekreis als tijdens het verwerken na de muziek.

Alleen therapeuten die alle drie niveaus van de training hebben gevolgd, mogen de volledige individuele sessies geven. Ik volgde mijn training in Kopenhagen bij Torben Moe (DIGU) en ben sinds maart 2020 FAMI ( Fellow by the Association for Music and Imagery) en gecertificeerd lid van EAMI.

Hoe verloopt een GIM-sessie?

Een individuele sessie duurt 1½ tot 2 uur en bestaat uit vier fasen:

Eerst hebben we een gesprek waarbij therapeut en cliënt onderzoeken en bespreken waarop de focus zal liggen tijdens de sessie. Daarna volgt de voorbereiding voor het luisteren naar de muziek – de muziekreis. Dit is een begeleide ontspanningsoefening met de cliënt in liggende positie. In sommige gevallen focust de cliënt op een thema, een gevoel of een innerlijk beeld, dat als start van de muziekreis kan functioneren.

Dan begint de muziek. Tijdens de muziekreis vertelt de cliënt over zijn belevenissen. Meestal gebeurt dat met gesloten ogen. De therapeut is inlevend over deze belevenissen en de muziek – en helpt de belevenissen te laten ontstaan door een niet-sturende dialoog. De therapeut noteert wat de cliënt zegt en geeft de cliënt na afloop een transcriptie mee. De muziek duurt 20-45 minuten.

In de laatste fase verwerkt de cliënt de luisterbelevenissen. Dit heeft als doel: verbinding maken met de focus van de sessie en verhelderen hoe de belevenissen doorwerken op het leven van de luisteraar. Dit kan bijvoorbeeld een reflecterend gesprek zijn maar ook een beeldende vorm hebben, denk aan tekenen of schilderen.

Een groepssessie heeft dezelfde vierdelige structuur als een individuele sessie. Een verschil met individuele sessies is dat de deelnemers tijdens de muziekreis over het algemeen niet praten. Bovendien zijn groepssessies korter. Groepssessies zijn geschikt voor groepstherapie. Daarnaast kan de groepsvorm ook worden gebruikt voor intervisie- en supervisiebijeenkomsten. Online kan een korte GIM-groepssessie als begin en/of einde van een videovergadering het gevoel van samenzijn bevorderen.

Ik heb mijn eigen praktijk in Amsterdam Noord en ben verbonden aan AERREA – zorg voor zorgprofessionals in Wormer.